لینک خرید فایل ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

فصل دوم 11 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11 2 - مقدمه 12 2 - 1 - تعاريف آموزش 13 2 - 2 - آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی 14 2 - 3 - آموزش کارکنان 15 2 - 4 - مدلها و فرايندهاي آموزش 17 2 - 4 - 1 - مدلهاي ساده وخطي 17 2 - 4 - 2 - مدل T . D . L . B 18 2 -

فصل دوم 11 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11 2 - مقدمه 12 2 - 1 - تعاريف آموزش 13 2 - 2 - آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 14 2 - 3 - آموزش کارکنان 15 2 - 4 - مدلها و فرايندهاي آموزش 17 2 - 4 - 1 - مدلهاي ساده وخطي 17 2 - 4 - 2 - مدل T . D . L . B 18 2 - 4 - 3 - مدل پارکر 19 2 - 4 - 4 - مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان 20 4 - 5 - مدل رويكرد سيستمی‌به آموزش 21 2 - 5 - نياز سنجي آموزشي 23 2 - 6 - تعيين اهداف آموزشی 24 2 - 7 - محتواي برنامه آموزش كاركنان 25 2 - 8 - اصول سازماندهي محتواي آموزشي 26 2 - 9 - روش هاي آموزش كاركنان 26 2 - 10 - اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان 27 2 - 11 - شرايط امكانات اجرايي دوره 27 2 - 12 - مفهوم و تعریف ارزشیابی 28 2 - 13 - اهميت ارزشيابي 31 2 - 14 - اهداف ارزشيابي 32 2 - 15 - ارزشیابی آموزشی 33 2 - 16 - نتايج برنامه ريزي آموزشي : 36 2 - 17 - شرایط موردنیاز آموزش کارکنان 37 2 - 18 - مراحل ارزشيابي 40 2 - 19 - عناصر ارزشيابي 43 2 - 20 - ويژگيهاي ارزشيابي 44 2 - 21 - الگوهای ارزشیابی 45 2 - 22 - ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي 49 2 - 23 - پیشینه تحقیق 53 2 - 24 - نتیجه گیری 59 2 - 25 - چار چوب نظری تحقیق : 59 2 - مقدمه : آموزش و بهسازي منابع انساني ، نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب می‌شود که اگر به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود ، می‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد . نتايج پژوهش ها نشان می‌دهند که توجه به آموزش و بهسازي نيروي انساني افزايش بهره وري را به دنبال دارد . براي مثال ، در سال 2004 پس از سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي در شرکت موتورلا مشخص شد که هر يک دلار سرمايه گذاري در آموزش کارکنان ، 33 دلار بازده به همراه داشته است . بررسي ديگر درسال 2006 گوياي آن است که بسياري از سازمانهاي امريکايي . افزايش مناسب بودجه هاي آموزشي خود را با ميانگين 7 درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بيان کرده‌اند که حدود 1273 دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال می‌کنند . آنها مبلغي بالغ بر 55 .

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال