لینک خرید فایل پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک دارای 11 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزالاثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک) تعداد صفحه 11 صفحه فونت B ZAR فاصله سط

پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

دارای 11 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.عنوان پروپوزال:اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک)تعداد صفحه: 11 صفحه

فونت: B ZAR

فاصله سطرها: 1.15

منابع فارسی و لاتین: دارد

پرسشنامه و ضمائم: دارد

بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل داده ها و...

بیان مسئله

منابع انسانی ارزشمند ترین سرمایه سازمانی به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده ای در سازمان ها پیشرو فراهم می شود. آموزش، پژوهش و زمینه سازی برای خلاقیت و نوآوری ابزار عمده ارتقای منابع انسانی هستند. از آنجایی که نیروی انسانی کارآمد، با ارزش ترین منبع هر سازمانی به حساب می آید، قسمت اعظم سرمایه گذاری ها، به نیروی انسانی کارآمد، است(توکلی، 1388). کارایی سازمان ها مستلزم کارایی منابع انسانی و کارایی منابع انسانی در گروه آموزش و توسعه دانش و مهارت کارکنان است. یکی از راههای اصلی سرمایه گذاری در منابع انسانی، آموزش و توسعه دانش و مهارت های کارکنان است(سام خانیان، 1387). مربیان مهد کودک نیز با توجه به رشد و توسعه مهدکودک ها و همچنین با توجه به نقشی را که در رشد همه جانبه و شکوفایی استعدادهای کودکان به عهده دارند از این قائده مستثنی نیستند و باید هم گام با پیشرفت دانش و تکنولوژی جدید مهارت ها و دانش جدید را فراگیرند (شبیری و همکاران، 1393).

آموزش از نظر لغوی به معنای آموختن، یادگیری، یاد دادن یا تعلیم دادن است. آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد(دولان و شولر؛ ترجمه صائبی و طوسی، 1384)؛ و ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه ای تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است (عیدی، علی پور و عبدالهی ، 1387).

برای ارزیابی اثر بخشی، شیوه های متفاوتی وجود دارد. شیوه های سنتی ارزیابی اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی با رویکرد مبتنی بر هدف، رویکرد سیستمی و رویکرد مبتنی بر فرایند های درونی سازمان ها. رویکرد های نوین اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی مبتنی بر ارزش های رقابتی و سنجش اثر بخشی مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذی نفع(حمیدی، 1382).

در پژوهش حاضر از رویکرد مبتنی بر تامین رضایت گروههای ذی نفع به منظور سنجش اثر بخشی استفاده می شود یکی از با نفوذ ترین مدل ها ارزیابی و سنجش مدیریت منابع انسانی، مدل کرک پاتریک است که توسط دونالد کرک پاتریک توصیف شده است(توکلی،1389). در این الگو چهار سطح برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از:

سطح نخست، واکنش: منظور از واکنش میزان واکنشی است که فراگیران به تمامی عوامل موثر در اجرای یک دوره اموزش، از خود نشان می دهند. واکنش چگونگی احساس شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش، اندازه گیری می کند.

سطح دوم، یادگیری: یادگیری عبارت است از تعیین میزان فراگیری مهارت ها، تکنیک ها و حقایقی است که در دوره آموزشی، به شرکت کنندگان آموخته و برای آنان روشن شده است و می توان از راه آموزشهای پیشین، ضمن و بعد از شرکت در دوره های آموزشی، به آنها پی برد.

سطح سوم، رفتار: منظور از رفتار، چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دورهای آموزشی حاصل می شود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت.


پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال